Kursy i szkolenia dla administracji

Kalendarium kursów i szkoleń otwartych

Wrzesień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
26-09-2016
1 dzień + samokształcenie kierowane
Kraków
 • Tylko u nas
Szkolenia okresowe BHP (Kraków)
80
Październik
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
od 03-10-2016 do 04-10-2016
2 dni
Kraków
 • Tylko u nas
Rekrutacja i selekcja pracowników
690
05-10-2016
1 dzień
Kraków
Prawo pracy - zmiany w 2016 roku 350
05-10-2016
1 dzień
Kraków
 • Tylko u nas
Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy w latach 2015-2020 z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji krajowych
590
od 06-10-2016 do 07-10-2016
2 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
 • Discovery
Radzenie sobie ze stresem i wypalaniem zawodowym
690
10-10-2016
1 dzień
Kraków
 • Termin gwarantowany
Oceny okresowe i prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami w administracji publicznej
490
11-10-2016
1 dzień
Kraków
Kwalifikowalność wydatków oraz zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020 390
od 12-10-2016 do 13-10-2016
2 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
 • Discovery
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
490
12-10-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
 • Tylko u nas
Korekty finansowe za naruszenie PZP (z uwzględnieniem nowelizacji) w projektach unijnych
450
14-10-2016
1 dzień
Kraków
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 390
od 20-10-2016 do 21-10-2016
2 dni
Kraków
 • Tylko u nas
Edycja19Kurs - Specjalista ds. zamówień publicznych
590
od 27-10-2016 do 28-10-2016
2 dni
Kraków
 • Tylko u nas
 • Termin gwarantowany
Edycja65Kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej
590
Listopad
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
07-11-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
390
08-11-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
390