Kursy i szkolenia dla administracji

Kalendarium kursów i szkoleń otwartych

Lipiec
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
28-07-2017
1 dzień (samokształcenie kierowane)
Kraków
 • Termin gwarantowany
Szkolenia okresowe BHP (Kraków)
80
28-07-2017
1 dzień
Kraków
Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych 290
28-07-2017
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Prawo pracy i czas pracy w 2017 r.
390
Sierpień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
23-08-2017
1 dzień
Kraków
 • Nowość
System kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
390
24-08-2017
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
290
28-08-2017
1 dzień + konsultacje /coaching ustalany indywidualnie
Kraków
 • Coach on Demand
 • Termin gwarantowany
 • Discovery
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
490
29-08-2017
1 dzień + konsultacje /coaching ustalany indywidualnie
Kraków
 • Coach on Demand
 • Termin gwarantowany
 • Discovery
Oceny okresowe i prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami w administracji publicznej
490
Wrzesień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
04-09-2017
1 dzień
Kraków
Ochrona danych osobowych w praktyce 390
od 04-09-2017 do 06-09-2017
3 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
Edycja62Kurs służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych
690
08-09-2017
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego
290
od 18-09-2017 do 19-09-2017
2 dni
Kraków
Edycja21Kurs - Specjalista ds. zamówień publicznych 590
od 21-09-2017 do 22-09-2017
2 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
Edycja70Kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej
590
Październik
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
02-10-2017
1 dzień
Kraków
Sporządzanie tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego 490