Kursy i szkolenia dla administracji

Kalendarium kursów i szkoleń otwartych

Marzec
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
od 30-03-2017 do 31-03-2017
2 dni
Kraków
 • Coach on Demand
 • Termin gwarantowany
 • Discovery
Radzenie sobie ze stresem i wypalaniem zawodowym
690
31-03-2017
1 dzień (samokształcenie kierowane)
Kraków
 • Termin gwarantowany
Szkolenia okresowe BHP (Kraków)
80
Kwiecień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
od 03-04-2017 do 05-04-2017
3 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
Edycja56Kurs służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych
690
03-04-2017
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy w latach 2015-2020 z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji krajowych
490
05-04-2017
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego
290
10-04-2017
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Prawo pracy i czas pracy w 2017 r.
390
27-04-2017
1 dzień
Kraków
Sporządzanie tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego 490
Maj
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
08-05-2017
1 dzień
Kraków
Kwalifikowalność wydatków oraz zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020 390
od 18-05-2017 do 19-05-2017
2 dni
Kraków
Edycja21Kurs - Specjalista ds. zamówień publicznych 590
22-05-2017
1 dzień
Kraków
 • Coach on Demand
 • Termin gwarantowany
 • Discovery
Oceny okresowe i prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami w administracji publicznej
490
od 30-05-2017 do 31-05-2017
2 dni
Kraków
Rekrutacja i selekcja pracowników 690
Czerwiec
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
od 05-06-2017 do 06-06-2017
2 dni
Kraków
Edycja68Kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej 590