Kursy i szkolenia dla administracji

Kalendarium kursów i szkoleń otwartych

Wrzesień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
05-09-2016
1 dzień
Kraków
Ochrona danych osobowych w praktyce 290
od 12-09-2016 do 14-09-2016
3 dni
Kraków
 • Tylko u nas
 • Termin gwarantowany
Edycja65Kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej
620
od 15-09-2016 do 16-09-2016
2 dni
Kraków
 • Tylko u nas
Edycja19Kurs - Specjalista ds. zamówień publicznych
590
19-09-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
290
20-09-2016
1 dzień
Kraków
Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP 390
od 21-09-2016 do 23-09-2016
3 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
Edycja49Kurs służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych
620
26-09-2016
1 dzień + samokształcenie kierowane
Kraków
 • Tylko u nas
Szkolenia okresowe BHP (Kraków)
80
Październik
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
od 03-10-2016 do 04-10-2016
2 dni
Kraków
 • Tylko u nas
Rekrutacja i selekcja pracowników
690
05-10-2016
1 dzień
Kraków
 • Tylko u nas
Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy w latach 2015-2020 z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji krajowych
590
06-10-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
390
od 06-10-2016 do 07-10-2016
2 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
Radzenie sobie ze stresem i wypalaniem zawodowym
690
07-10-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
390
10-10-2016
1 dzień
Kraków
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 390
11-10-2016
1 dzień
Kraków
Kwalifikowalność wydatków oraz zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020 390