Kursy i szkolenia dla administracji

Kalendarium kursów i szkoleń otwartych

Sierpień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
05-08-2016
1 dzień
Kraków
 • Termin gwarantowany
Oceny okresowe i prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami w administracji publicznej
490
19-08-2016
1 dzień
Kraków
Prawo budowlane – bieżące problemy, aktualne rozwiązania prawne 290
od 24-08-2016 do 25-08-2016
2 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
490
26-08-2016
1 dzień
Kraków
Prawo pracy - zmiany w 2016 roku 350
26-08-2016
1 dzień + samokształcenie kierowane
Kraków
 • Tylko u nas
Szkolenia okresowe BHP (Kraków)
80
od 29-08-2016 do 31-08-2016
3 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
Edycja48Kurs służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych
620
Wrzesień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
05-09-2016
1 dzień
Kraków
Ochrona danych osobowych w praktyce 290
od 08-09-2016 do 09-09-2016
2 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
Radzenie sobie ze stresem i wypalaniem zawodowym
690
od 12-09-2016 do 14-09-2016
3 dni
Kraków
 • Tylko u nas
Edycja65Kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej
620
od 15-09-2016 do 16-09-2016
2 dni
Kraków
 • Tylko u nas
Edycja19Kurs - Specjalista ds. zamówień publicznych
590
19-09-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
290
20-09-2016
1 dzień
Kraków
Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP 390
Październik
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
od 03-10-2016 do 04-10-2016
2 dni
Kraków
 • Tylko u nas
Rekrutacja i selekcja pracowników
690
05-10-2016
1 dzień
Kraków
 • Tylko u nas
Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy w latach 2015-2020 z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji krajowych
590
06-10-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
390
07-10-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
390
10-10-2016
1 dzień
Kraków
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 390
11-10-2016
1 dzień
Kraków
Kwalifikowalność wydatków oraz zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020 390