Kursy i szkolenia dla administracji

Kalendarium kursów i szkoleń otwartych

Czerwiec
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
01-06-2016
1 dzień
Kraków
 • Tylko u nas
Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy w latach 2015-2020 z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji krajowych
590
od 06-06-2016 do 08-06-2016
3 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
Edycja45Kurs służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych
620
od 09-06-2016 do 10-06-2016
2 dni
Kraków
 • Tylko u nas
 • Termin gwarantowany
Edycja18Kurs - Specjalista ds. zamówień publicznych
590
13-06-2016
1 dzień
Kraków
Kwalifikowalność wydatków oraz zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020 390
od 15-06-2016 do 17-06-2016
3 dni
Kraków
 • Tylko u nas
 • Termin gwarantowany
Edycja64Kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej
620
27-06-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
290
28-06-2016
1 dzień
Kraków
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 390
28-06-2016
1 dzień + samokształcenie kierowane
Kraków
 • Tylko u nas
Szkolenia okresowe BHP (Kraków)
80
Lipiec
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
01-07-2016
1 dzień
Kraków
Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP 390
01-07-2016
1 dzień
Kraków
Ochrona danych osobowych w praktyce 290
od 04-07-2016 do 05-07-2016
2 dni
Kraków
 • Termin gwarantowany
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
490
13-07-2016
1 dzień
Kraków
Prawo pracy - zmiany w 2016 roku 350
Sierpień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
05-08-2016
1 dzień
Kraków
 • Termin gwarantowany
Oceny okresowe i prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami w administracji publicznej
490
od 08-08-2016 do 09-08-2016
2 dni
Kraków
Radzenie sobie ze stresem i wypalaniem zawodowym 690
Wrzesień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
08-09-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
390
09-09-2016
1 dzień
Kraków
 • Nowość
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
390