Kursy i szkolenia dla administracji

Kalendarium kursów i szkoleń otwartych

Wrzesień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
29-09-2017
1 dzień (samokształcenie kierowane)
Kraków
  • Termin gwarantowany
Szkolenia okresowe BHP (Kraków)
80
29-09-2017
1 dzień
Kraków
Prawo pracy i czas pracy w 2017 r. 390
Październik
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
02-10-2017
1 dzień + konsultacje /coaching ustalany indywidualnie
Kraków
  • Coach on Demand
  • Termin gwarantowany
  • Discovery
Radzenie sobie ze stresem i wypalaniem zawodowym
590
od 09-10-2017 do 11-10-2017
3 dni
Kraków
  • Termin gwarantowany
Edycja63Kurs służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych
690
16-10-2017
1 dzień
Kraków
Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego 290
17-10-2017
1 dzień
Kraków
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego 290
18-10-2017
1 dzień
Kraków
Ochrona danych osobowych w praktyce 390
od 19-10-2017 do 20-10-2017
2 dni
Kraków
Rekrutacja i selekcja pracowników 690
Listopad
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
16-11-2017
1 dzień + konsultacje /coaching ustalany indywidualnie
Kraków
  • Coach on Demand
  • Termin gwarantowany
  • Discovery
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
490
20-11-2017
1 dzień
Kraków
TRENING MEDIALNY - kontakty z mediami w praktyce 590
21-11-2017
1 dzień
Kraków
Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy w latach 2015-2020 z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji krajowych 490
22-11-2017
1 dzień
Kraków
System kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych 390
27-11-2017
1 dzień
Kraków
Sporządzanie tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego 490