Kursy i szkolenia dla administracji

Kalendarium kursów i szkoleń otwartych

Listopad
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
od 20-11-2017 do 21-11-2017
2 dni
Kraków
Edycja72Kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej 590
20-11-2017
1 dzień
Kraków
TRENING MEDIALNY - kontakty z mediami w praktyce 590
21-11-2017
1 dzień
Kraków
Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy w latach 2015-2020 z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji krajowych 490
22-11-2017
1 dzień
Kraków
Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych 290
od 23-11-2017 do 24-11-2017
2 dni
Kraków
  • Termin gwarantowany
Edycja22Kurs - Specjalista ds. zamówień publicznych
590
27-11-2017
1 dzień
Kraków
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego 290
28-11-2017
1 dzień
Kraków
Sporządzanie tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego 490
29-11-2017
1 dzień (samokształcenie kierowane)
Kraków
  • Termin gwarantowany
Szkolenia okresowe BHP (Kraków)
80
Grudzień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
01-12-2017
1 dzień
Kraków
System kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych 390
12-12-2017
1 dzień + konsultacje /coaching ustalany indywidualnie
Kraków
  • Coach on Demand
  • Termin gwarantowany
  • Discovery
Oceny okresowe i prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami w administracji publicznej
490
13-12-2017
1 dzień + konsultacje /coaching ustalany indywidualnie
Kraków
  • Coach on Demand
  • Termin gwarantowany
  • Discovery
Radzenie sobie ze stresem i wypalaniem zawodowym
590