Kursy i szkolenia dla administracji

Kalendarium kursów i szkoleń otwartych

Lipiec
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
01-07-2016
1 dzień
Kraków
Ochrona danych osobowych w praktyce 290
01-07-2016
1 dzień
Kraków
Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP 390
od 04-07-2016 do 05-07-2016
2 dni
Kraków
  • Termin gwarantowany
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
490
od 06-07-2016 do 08-07-2016
3 dni
Kraków
  • Termin gwarantowany
Edycja47Kurs służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych
620
13-07-2016
1 dzień
Kraków
Prawo pracy - zmiany w 2016 roku 350
Sierpień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
05-08-2016
1 dzień
Kraków
  • Termin gwarantowany
Oceny okresowe i prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami w administracji publicznej
490
od 08-08-2016 do 09-08-2016
2 dni
Kraków
Radzenie sobie ze stresem i wypalaniem zawodowym 690
30-08-2016
1 dzień
Kraków
Kwalifikowalność wydatków oraz zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020 390
31-08-2016
1 dzień
Kraków
Prawo budowlane – bieżące problemy, aktualne rozwiązania prawne 290
Wrzesień
Data Nazwa i opis szkolenia Cena PLN
08-09-2016
1 dzień
Kraków
  • Nowość
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
390
09-09-2016
1 dzień
Kraków
  • Nowość
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
390
od 12-09-2016 do 14-09-2016
3 dni
Kraków
  • Tylko u nas
Edycja65Kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej
620
od 15-09-2016 do 16-09-2016
2 dni
Kraków
  • Tylko u nas
Edycja19Kurs - Specjalista ds. zamówień publicznych
590